כרובים מותססים

מגוון של כרובים כבושים במלח הימלאיה עם תיבולים שונים ומיוחדים