שאר ירקות מותססים

מגוון ירקות שעוברים התססה ממושכת על מנת לקבל את הטעם המיוחד של הכבישה